Najam

Najam staze u plivačkom bazenu – 1h 200,00 kn
Najam 1/4 bazena za neplivače – 1h 200,00 kn
Najam 1/2 bazena za neplivače – 1h 300,00 kn
Najam cijelog bazena za neplivače – 1h 500,00 kn
Najam terena 1 sat 25,00 kn
Najam lopte 10,00 kn
Najam ručnika 10,00 kn
Polog za najam bicikla 200,00 kn
Povrat pologa za najam bicikla 200,00 kn

Sve cijene su s PDV-om