Naknade i nadoplate

Naknada za izgubljenu narukvicu 100,00 kn
Nadoplata za kašnjenje do 1 sat 5,00 kn
Nadoplata za kašnjenje 1 sat do 2 sata 10,00 kn
Nadoplata za kašnjenje više od 2 sata 15,00 kn
Naknada za izgubljeni ključ 20,00 kn

Sve cijene su s PDV-om