Ulaznice za bazen

Ulaznica – odrasli
1h
2h
Dnevna
15,00 kn
20,00 kn
30,00 kn
Tjedna ulaznica – odrasli 140,00 kn
Mjesečna ulaznica – odrasli 400,00 kn
Godišnja ulaznica – odrasli 4000,00 kn
Obiteljska ulaznica (dvoje odraslih + troje djece) Dnevna 60,00 kn
Mjesečna obiteljska ulaznica (dvoje odraslih + troje djece) 800,00 kn
Godišnja obiteljska ulaznica (dvoje odraslih + troje djece ) 8000,00 kn
Ulaznica uz popust
1h
2h
Dnevna
13,00 kn
18,00 kn
20,00 kn
Tjedna ulaznica uz popust 90,00 kn
Mjesečna ulaznica uz popust 230,00 kn
Godišnja ulaznica uz popust 2300,00 kn
Ulaznica za klijente Podravske banke
1h
2h
Dnevna
12,00 kn
17,00 kn
25,00 kn

Sve cijene su s PDV-om