Ulaznice za udruge, klubove i sindikat

Ulaznica za klubove i škole (organizirano)
1h
2h
Dnevna
10,00 kn
15,00 kn
18,00 kn
Ulaznica za udruge (organizirano)
1h
2h
Dnevna
12,00 kn
16,00 kn
23,00 kn
Ulaznica za sindikate
1h
2h
Dnevna
11,00 kn
16,00 kn
23,00 kn
Ulaznica za umirovljenike (organizirano)
1h
2h
Dnevna
12,00 kn
17,00 kn
19,00 kn

Sve cijene su s PDV-om