Zdravstveni programi

Parcijalna procjena – do pola sata 100,00 kn
Globalna procjena – do 1 h 150,00 kn
Kinesio Taping – parcijalni 100,00 kn
Kinesio Taping – globalni 150,00 kn
Individualni rad – 1 trening 150,00 kn
Zdravstveni program – 8 individualnih treninga 600,00 kn
Zdravstveni program – 12 individualnih treninga 800,00 kn
Zdravstveni program – 16 individualnih treninga 1.000,00 kn

Sve cijene su s PDV-om