ULAZNICA – ODRASLI CIJENA
– dnevna ulaznica 35.00 kn
– tjedna ulaznica 160.00 kn
– mjesečna ulaznica 420.00 kn
– godišnja ulaznica 4,200.00 kn
– 1 sat 17.00 kn
– 2 sata 22.00 kn
– 2 sata radnim danom od 8 do 14 sati 17.00 kn
OBITELJSKA ULAZNICA CIJENA
2 odraslih + 1 dijete (5 – 14,99 god.) 70.00 kn
2 odraslih + 2 djece (5 – 14,99 god.) 80.00 kn
doplata za svako sljedeće dijete (5 – 14,99 god.) 10.00 kn
ULAZNICA UZ POPUST (UČENICI, UMIROVLJENICI, STUDENTI, BRANITELJI I OSOBE S INVALDITETOM) CIJENA
– 1 sat 15.00 kn
– 2 sata 20.00 kn
– dnevna 25.00 kn
– tjedna 110.00 kn
– mjesečna 250.00 kn
– godišnja 2,500.00 kn
Ulaznice za grupe
Ulaznica za grupe – 1 sat 14.00 kn
Ulaznica za grupe – 2 sata 19.00 kn
Dnevna ulaznica za grupe 21.00 kn
Ulaznice za djecu
Ulaznice za djecu od 5-6,99 godina 10.00 kn

 

ARANŽMANI CIJENA
Aranžman Valentinovo 120.00 kn
Aranžman – Bazezancije 150.00 kn
Aranžman – Lov na pisanice 100.00 kn
Aranžman – ljetni dječji kamp 400.00 kn
Usluga animatora 60.00 kn
NAJMOVI CIJENA
Najam staze u plivačkom bazenu (1 sat) 200.00 kn
Najam 1/4 rekreacijskog bazena 200.00 kn
Najam 1/2 rekreacijskog bazena 300.00 kn
Najam cijelog rekreacijskog bazena 500.00 kn
NAKNADE I NADOPLATE
Nadoplata za kašnjenje do 1h 5.00 kn
Nadoplata za kašnjenje 1h do 2h 10.00 kn
Nadoplata za kašnjenje > 2h 15.00 kn
Naknada za narukvicu 100.00 kn