ULAZNICA – ODRASLI CIJENA
– dnevna ulaznica 35.00 kn
– tjedna ulaznica 160.00 kn
– mjesečna ulaznica 420.00 kn
– 1 sat 17.00 kn
– 2 sata 22.00 kn
– 2 sata radnim danom od 8 do 14 sati 17.00 kn
OBITELJSKA ULAZNICA CIJENA
2 odraslih + 1 dijete (5 – 7,99 god.) 70.00 kn
2 odraslih + 2 djece (5 – 7,99 god.) 80.00 kn
doplata za svako sljedeće dijete (5 – 7,99 god.) 10.00 kn
ULAZNICA UZ POPUST (UČENICI, UMIROVLJENICI, STUDENTI, BRANITELJI I OSOBE S INVALDITETOM) CIJENA
– 1 sat 15.00 kn
– 2 sata 20.00 kn
– dnevna 25.00 kn
– tjedna 110.00 kn
– mjesečna 300.00 kn
Ulaznica za djecu od 5-7,99 godina 10.00 kn

 

PROGRAMI U VODI CIJENA
Obuka neplivača za odrasle – 1 sat 100.00 kn
Obuka neplivača za odrasle – 10 sati 800.00 kn
Aqua aerobic – 1 sat (grupni program) 25.00 kn
Aqua aerobic – mjesečni grupni program 150.00 kn
Hidrogimnastika – 1 sat (grupni program) 30.00 kn
Hidrogimnastika – mjesečni grupni program 160.00 kn
ARANŽMANI CIJENA
Aranžman – Bazezancije 150.00 kn
Aranžman Mariške 2h 15.00 kn
Program za grupe 100.00 kn
Predškolski i školski program – grupe (1 sat) 10.00 kn
Igre na vodi 100.00 kn
Cerine Aqualandia – nadoplata 10.00 kn
Aranžman – Ljetni dječji kamp 500.00 kn
Usluga animatora 100.00 kn
NAJMOVI CIJENA
Najam staze u plivačkom bazenu (1 sat) 200.00 kn
Najam 1/4 rekreacijskog bazena 200.00 kn
Najam 1/2 rekreacijskog bazena 300.00 kn
Najam cijelog rekreacijskog bazena 500.00 kn
NAKNADE I NADOPLATE
Naknada za narukvicu 100.00 kn

Nadoplata za prekoračenje iznosi 100% od cijene kupljene ulaznice (vrijedi za usluge bazena i saune)