Novosti

Plesna radionica na Cerinama oduševila mališane

Kreativan pokret je sjajan medij za grupni rad s djecom. Na edukativnoj plesnoj radionici sudjelovalo je 36-ero djece, koja su učila da svatko može doprinijeti grupi te da svi mogu raditi zajedno u svrhu pronalaska riješenja. Slušanjem i reagiranjem na upute, predlaganjem i prihvaćanjem ideja te jednostavnim kretanjem u zajedničkom prostoru omogućeno im je učenje i prakticiranje socijalnih vještina.

Opširnije