Na Gradskim bazenima Cerine, 15. prosinca (petak) u dvorani yoge, započela je Bajkaonica – kreativna radionica za najmlađe.

 

 

 

 

 

 

 

Riječ je o maštovito osmišljenom kutku za pripovijedanje koji se sastoji od nekoliko ključnih elemenata – stolca, tepiha, lampe, vizuala projekta, 20 raznobojnih jastučića za publiku i dodatnog rekvizita Pu(T)ne torbe priča.

Kako pripovijedanja nema bez pripovjedača, uz posebnu opremu u kutku se nalazi i educirana osoba, mlada profesorica hrvatskog jezika Nikol Bali koja kroz pričanje priča potiče djecu na razmišljanje o svijetu koji ih okružuje, pomaže u učenju brojeva i slova, razvijanju socijalno – kognitivnih vještina, omogućiti međusobno druženje te djecu potaknuti na razvijanje mašte.

Priče i bajke sada lakše dolaze do djece, a Koprivnica je jedan od 15 hrvatskih gradova koja ima pokretnu Bajkaonicu. Pričanje priča oplemenjuje duh, pomaže u boljem izražavanju, razvija maštu, empatiju i sposobnost aktivnog slušanja.

Sljedeća Bajkaonica održat će se 22. prosinca (petak) na Gradskim bazenima “Cerine” u dvorani yoge.