U petak, 29. prosinca u dvorani yoge, održat će se Bajkaonica – projekt Saveza Društava Naša djeca Hrvatska „Neka odrastanje bude dječja igra“.

4 razred2

 

 

 

 

 

 

 

Riječ je o maštovito osmišljenom kutku za pripovijedanje koji se sastoji od nekoliko ključnih elemenata – stolca, tepiha, lampe, vizuala projekta, 20 raznobojnih jastučića za publiku i dodatnog rekvizita Pu(T)ne torbe priča.

Kako pripovijedanja nema bez pripovjedača, uz posebnu opremu u kutku se nalazi i educirana osoba, mlada profesorica hrvatskog jezika Nikol Bali koja kroz pričanje priča potiče djecu na razmišljanje o svijetu koji ih okružuje, pomaže u učenju brojeva i slova, razvijanju socijalno – kognitivnih vještina, omogućiti međusobno druženje te djecu potaknuti na razvijanje mašte.

Priče i bajke lakše dolaze do djece, a Koprivnica je jedan od 15 hrvatskih gradova koja ima pokretnu Bajkaonicu. Pričanje priča oplemenjuje duh, pomaže u boljem izražavanju, razvija maštu, empatiju i sposobnost aktivnog slušanja.