Na Gradskim bazenima Cerine, 08. prosinca 2018. godine (subota) u funkcionalnoj dvorani na 1. katu Gradskih bazena u 17:00 sati, započinje Bajkaonica – kreativna radionica za najmlađe.  

Riječ je o maštovito osmišljenom kutku za pripovijedanje koji se sastoji od nekoliko ključnih elemenata – vizuala projekta, 20 raznobojnih jastučića za publiku i dodatnog rekvizita Pu(T)ne torbe priča.

 

 

 

 

 

 

 

Kako pripovijedanja nema bez pripovjedača, uz posebnu opremu u kutku se nalazi i educirana osoba, mlada profesorica hrvatskog jezika Nikol Bali. Ova volonterka će kroz pričanje priča poticati djecu na razmišljanje o svijetu koji ih okružuje, pomagati u učenju brojeva i slova, razvijati socijalno – kognitivne vještine, omogućiti međusobno druženje te djecu poticati na razvijanje mašte.

Priče i bajke sada će lakše dolaziti do djece, a Koprivnica je jedan od 15 hrvatskih gradova koja ima pokretnu Bajkaonicu. Pričanje priča oplemenjuje duh, pomaže u boljem izražavanju, razvija maštu, empatiju i sposobnost aktivnog slušanja. Uključivanje DND Koprivnica u projekt NEKA ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA, pokrenut je 2014. godine u sklopu NIVEA globalne inicijative “NIVEA – stalo nam je do obitelji”.

Bajkaonica cover