Poštovani korisnici Sportskog centra Cerine,
obavještavamo vas da se grupni treninzi neće održavati 8. i 9. lipnja 2023. godine.
Teretana i bazenski dio Cerina će raditi prema redovnom radnom vremenu, od 8 o 22 sata.