Poštovani korisnici usluga Bazena Cerine i Sportskog centra Cerine,

obavještavamo Vas da će bazeni biti zatvoreni na Uskrs, 4. travnja. Sve ostale dane bazeni rade prema redovnom radnom vremenu od 8.00 do 22.00 sata.

Sportski centar Cerine neće raditi na Uskrs, 4. travnja. Na Veliku subotu, 3. travnja, i na Uskrsni ponedjeljak, 5. travnja, radit će samo teretana. Sve ostale dane Sportski centar radi prema redovnom radnom vremenu.