Na Gradskim bazenima Cerine, 15. prosinca 2017. godine (petak) u dvorani yoge u 18:00 h, započinje Bajkaonica – kreativna radionica za najmlađe. 

1 razred4 3 razred2 4 razred2

 

 

 

 

 

 

 

Riječ je o maštovito osmišljenom kutku za pripovijedanje koji se sastoji od nekoliko ključnih elemenata – stolica, tepiha, lampe, vizuala projekta, 20 raznobojnih jastučića za publiku i dodatnog rekvizita Pu(T)ne torbe priča.

Kako pripovijedanja nema bez pripovjedača, uz posebnu opremu u kutku se nalazi i educirana osoba, mlada profesorica hrvatskog jezika Nikol Bali. Ova volonterka će kroz pričanje priča poticati djecu na razmišljanje o svijetu koji ih okružuje, pomagati u učenju brojeva i slova, razvijati socijalno – kognitivne vještine, omogućiti međusobno druženje te djecu poticati na razvijanje mašte.

Priče i bajke sada će lakše dolaziti do djece, a Koprivnica je jedan od 15 hrvatskih gradova koja ima pokretnu Bajkaonicu. Pričanje priča oplemenjuje duh, pomaže u boljem izražavanju, razvija maštu, empatiju i sposobnost aktivnog slušanja. Uključivanje DND Koprivnica u projekt NEKA ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA, pokrenut 2014. godine u sklopu NIVEA globalne inicijative “NIVEA – stalo nam je do obitelji”, još je jedan uspjeh ove udruge.

Bajkaonica cover