U organizaciji Grada Koprivnice na bazenima Cerine održan je ljetni kamp u sklopu projekta „Kampom do jednakosti“ koji sufinancira Zaklada „Hrvatska za djecu“. Riječ je o projektu koji kroz zimski i ljetni kamp uključuje 40-ero djece u dobi od 6 do 12 godina iz obitelji slabijeg imovinskog statusa s područja grada Koprivnice.

Ljetni kamp trajao je tjedan dana, a sastojao se od tri programa: „Sportski kamp“, „Kreativno-edukativni kamp“ i „Aktivni odmor“ (tzv. Igre na vodi). Osmišljene aktivnosti složene su na način da djeca upoznaju sportove s kojima se inače nemaju priliku susretati.

 

 

 

 

 

Na ljetnom kampu sudjelovalo je 20-ero djece u dobi od 6 do 12 godina koja su kroz pet dana uključena u razne aktivnosti i sportove. O sigurnosti djece za vrijeme boravka u kampu brinuli su kineziolozi, animatori i ostalo stručno i educirano osoblje bazena Cerine.

Ovaj događaj realiziran je uz financijsku podršku Zaklade „Hrvatska za djecu“. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Grada Koprivnice i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade „Hrvatska za djecu“.