Poštovani korisnici,
u nastavku donosimo obavijest o radnom vremenu za vrijeme ljetnih blagdana.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2017. – Tijelovo
Bazeni “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Caffe bar “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Sportski centar “Cerine”: NE RADI
Teretana: 09:00h – 21:00h

22.06.2017. – Dan antifašističke borbe
Bazeni “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Caffe bar “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Sportski centar “Cerine”: NE RADI
Teretana: 09:00h – 21:00h

25.06.2017. – Dan državnosti
Bazeni “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Caffe bar “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Sportski centar “Cerine”: NE RADI
Teretana: 09:00h – 21:00h

05.08.2017. – Dan domovinske zahvalnosti
Bazeni “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Caffe bar “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Sportski centar “Cerine”: NE RADI
Teretana: 09:00h – 21:00h

15.08.2017. – Velika Gospa
Bazeni “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Caffe bar “Cerine”: 08:00h – 22:00h
Sportski centar “Cerine”: NE RADI
Teretana: 09:00h – 21:00h