Sunčana elektrana postavljena na krovnoj konstrukciji kompleksa Bazena Cerine već je u prvih deset mjeseci rada ostvarila značajne uštede električne energije. Od 23. lipnja 2020. do 5. svibnja ove godine SE Cerine proizvela je 154,89 MWh električne energije što, prema cjeniku HEP-a, iznosi 116.628 kuna bez PDV-a.

Iz glavnog projekta sunčane elektrane predviđena je godišnja proizvodnja od 173,579 MWh, što znači da je u nešto više od 10 mjeseci proizvodnje već ostvarila 90% predvidive godišnje proizvodnje.

Isto tako, ako proizvodnju prikazujemo preko uštede CO2, SE Cerine kao obnovljivi izvor električne energije do danas je smanjila emisiju 36,25 tone CO2.